הייסטר 2005

חברה: הייסטר משקל הרמה: 2.5 טון

 דיזל שנת 2005 לאחר שיפוץ כללי

צמיגים חדשים

הייסטר 2005 הייסטר 2005 הייסטר 2005