הייסטר 2005

חברה: הייסטר משקל הרמה: 2.0 טון

עגלה חשמלית הייסטר 2.0 טון במצב מצויין

הייסטר 2005 הייסטר 2005 הייסטר 2005