הייסטר 2005

חברה: הייסטר משקל הרמה: 3.2 טון

תורן תלת שלבי עם הרמה חופשית

גובה הרמה 6 מטר

הייסטר 2005 הייסטר 2005 הייסטר 2005