סטיל R20-15

חברה: סטיל משקל הרמה: 1.5 טון

סטיל שנת 1996

תורן תלת שלבי עם הרמה חופשית

מצברים שנת 2011

לאחר שיפוץ כללי

סטיל R20-15 סטיל R20-15 סטיל R20-15