פילר 2008

חברה: פילר fd45 משקל הרמה: 4.5 טון

כושר הרמה 4.5 טון תורן תלת שלבי עם הרמה חופשית

1000 שעות עבודה בלבד

פילר 2008 פילר 2008 פילר 2008