קומצו 2008

חברה: קומצו משקל הרמה: 1.5 טון

לאחר שיפוץ כללי תורן תלת שלבי עם הרמה חופשית מתאים למכולה

קומצו 2008 קומצו 2008 קומצו 2008